Regulamin - Prywatność - Info - Konto - CookiesSubskrypcja MOVIE dostępna dla sieci: Orange, T-Mobile, P4, Polkomtel. Koszt: 11,07 zł butto za otrzymany sms (3 płatne smsy /tyg. = 33,21 zł + 1 płatny SMS po rejestracji (11,07 zł brutto za otrzymany SMS)), użytkownik po rejestracji nabywa dostęp do filmów, BOK i reklamacje: reklamacje@digitalglobalpass.com, rezygnacja z subskrypcji: STOP MOVIE na nr 60955 (koszt 0 zł), Usługodawcą jest Digital Global Pass SAS, przy 350 rue Denis Papin Parc de la Duranne - Domaine du Touril 13100 Aix-en-Provence, Francja, Administratorem danych osobowych użytkowników serwisu FILMWATCHER jest Digital Global Pass SAS, przy 350 rue Denis Papin Parc de la Duranne - Domaine du Touril 13100 Aix-en-Provence, Francja, wpisana w Registre du Commerce et des Sociétés pod numerem B 430 325 811. Adres e-mail: reklamacje@digitalglobalpass.com. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do świadczenia usług w Serwisie. Osoby, których dane dotyczą maja prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, iż przetwarzanie ich danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.

You are in offline mode !